Find Posts By Topic

Public Artist Roster Application Now Open

አርቲስቶችን ይፈልጋሉ! ማስታወቂያ – የሲያትል ከተማ፡ የህዝብ አርቲስት ስም ዝርዝር ለ2024 – 2026

尋求藝術家!公告 – 西雅圖市:2024 – 2026 年公共藝術藝術家名冊

예술인 분들을 찾습니다! 공지사항 – 시애틀시: 2024-2026년 공공 예술 예술인 명단(Public Art Artist Roster)

Waxey raadinayaan Farshaxan! Ogaysiis – Magaalada Seattle: Liiska Farshaxanka Dadweynaha ee 2024 – 2026

¡Se buscan artistas! Anuncio – Ciudad de Seattle: Lista de artistas de arte público para 2024 – 2026

Naghahanap ng mga Artista! Anunsyo – Lungsod ng Seattle: Listahan ng Artista ng Pampublikong Sining para sa 2024 – 2026

Tìm kiếm nghệ sĩ! Thông Báo – Thành Phố Seattle: Danh Sách Nghệ Sĩ của Chương Trình Nghệ Thuật Công Cộng năm 2024 – 2026

Seeking Artists!

Artists are invited to submit an application for upcoming public art projects with the City of Seattle.  The Office of Arts & Culture (ARTS) maintains a public art roster that selects and places artists for each new project.  All experience levels welcome and deadline to apply is March 6, 2024, 5 p.m. Pacific.

Submit your application to be considered for future public art projects!

About the Public Art Artist Roster

The Public Art Artist Roster is the primary method we select artists for public art commissions with budgets of up to $500,000. Each new project will include information on the specific project budget and scope of work. The types of public art projects that are commissioned through the roster include: 

  • Permanent artwork that is site-responsive and/or site-integrated
  • Temporary artwork
  • Design-only artwork
  • Creative community engagement/planning artist
  • Digital and new technology artwork

New artwork commissioned through the 1% for Arts program integrates artworks and ideas into a variety of public settings working alongside City agency capital project initiatives.

Application Process

Applications will include contact information, up to 10 artwork samples, an artist statement and biographical statement. The application also includes a series of questions that will be used to help sort and organize the online gallery. Applications will be reviewed by a community selection panel and notification of results will be sent in June 2024.

Application Workshops

Watch a recorded information session below or attend an upcoming information session:

  • Online – Friday, January 12, 2024, 12–1PM Pacific.
  • In-person, ARTS at King Street Station, 303 S Jackson Street, Top Floor – Thursday, February 1, 2024, 4–6 p.m. Pacific. 

Additional workshops and drop-in sessions will be added as they are confirmed.

Apply through Submittable by Wednesday, March 6, 2024, 5 p.m. Pacific.


ማስታወቂያ – የሲያትል ከተማ፡ የህዝብ አርቲስት ስም ዝርዝር ለ2024 – 2026

አርቲስቶችን ይፈልጋሉ!

አርቲስቶች! በሲያትል ከተማ ለሚመጡት የህዝብ የጥበብ ፕሮጀክቶች ማመልከቻዎትን እንዲያቀርቡ ተጋብዘዋል። የኪነጥበብ እና ባህል ቢሮ ለእያንዳንዱ አዲስ ፕሮጀክት አርቲስቶችን የሚመርጥ እና የሚያስቀምጥ ህዝባዊ የጥበብ ዝርዝር ይይዛል። ሁሉም የልምድ ደረጃዎች እንኳን ደህና መጣችሁ እንላለን እና ለማመልከት የመጨረሻው ቀን ማርች 6፣ 2024 ነው። ተጨማሪ መረጃ እዚህ አለ።

ለወደፊት ህዝባዊ የጥበብ ፕሮጀክቶች እንዲታይ ማመልከቻዎን ያስገቡ ።

ስለዚህ እድል ጥያቄዎች ካሉዎት ? እባክዎን የፕሮጀክት ሥራ አስኪያጅ Maija McKnight ን በ maija.mcknight@seattle.gov ወይም በ 206.684.7311 ያግኙ።


尋求藝術家!公告 – 西雅圖市:2024 – 2026 年公共藝術藝術家名冊

尋求藝術家!

藝術家們!西雅圖市即將推出公共藝術專案,我們邀請您提交您的作品。藝術與文化辦公室有一份公共藝術名冊,負責為每個新的專案選擇和安排藝術家。歡迎所有經驗水平的人士申請,申請截止日期為 2024 年 3 月 6 日。更多資訊請參閱此處

請提交您的申請書,以便我們考慮未來的公共藝術專案。

您對此機會有疑問嗎?請通過 maija.mcknight@seattle.gov 或 206.684.7311 與專案經理 Maija McKnight 聯絡。


공지사항 – 시애틀시: 2024-2026년 공공 예술 예술인 명단(Public Art Artist Roster)

예술인 분들을 찾습니다!

예술인 여러분! 시애틀시에서 진행하는 공공 예술 프로젝트 참여를 위해 신청서를 제출하시도록 여러분을 초대합니다. 시애틀 예술 문화국(Office of Arts & Culture)은 새로운 프로젝트마다 예술인들을 선정하고 배치하기 위해 공공 예술 명단을 관리합니다. 모든 수준의 경력을 환영하며 신청 마감일은 2024년 3월 6일입니다. 추가 정보는 여기에서 확인하실 수 있습니다.
향후 공공 예술 프로젝트에 대한 참여 기회를 위해 신청서를 제출하세요.

해당 기회에 대한 질문이 있으십니까? 프로젝트 관리자 Maija McKnight에게 maija.mcknight@seattle.gov 또는 206.684.7311로 문의하십시오.


Ogaysiis – Magaalada Seattle: Liiska Farshaxanka Dadweynaha ee 2024 – 2026

Waxey raadinayaan Farshaxan!

Farshaxan! Waxaa lagugu casuumay inaad soo gudbiso codsigaaga dalbashada mashaariicda farshaxanka dadweynaha ee soo socda oo ay qabaneyso Magaalada Seattle. Xafiiska Fanka & Dhaqanka waxa uu hayaa liiska farshaxanka dad waynaha kaas oo dooranaya oo u diyaarinaayo farshaxano mashruuc kasta oo cusub. Dhammaan heerarka khibrada waa la soo dhaweynayaa waqtiga kama dambaysta ah oo la gudbisan karo codsi waa Maarso 6, 2024. Macluumaad dheeri ah ayaa laga heli karaa halkan.

Soo gudbi codsigaaga si loogu tixgeliyo mashaariicda farshaxanka dadweynaha ee mustaqbalka soo socda.

Wixii su’aalo ku saabsan fursadan? Fadlan kala xidhiidh maamulaha mashruuca Maija McKnight maija.mcknight@seattle.gov ama 206.684.7311.


Anuncio – Ciudad de Seattle: Lista de artistas de arte público para 2024 – 2026

¡Se buscan artistas!

¡Atención, artistas! Está invitado a presentar su solicitud para futuros proyectos de arte público de la Ciudad de Seattle. La Oficina de Arte y Cultura mantiene una lista de arte público que selecciona y asigna artistas para cada nuevo proyecto. Artistas de todos niveles de experiencia son bienvenidos y la fecha límite para presentar su solicitud es el 6 de marzo de 2024. Información adicional esta disponible aquí.

Presente su solicitud para que sea considerado para futuros proyectos de arte público.

Si tiene preguntas sobre esta oportunidad, póngase en contacto con Maija McKnight, directora del proyecto, en maija.mcknight@seattle.gov o al 206.684.7311.


Naghahanap ng mga Artista! Anunsyo – Lungsod ng Seattle: Listahan ng Artista ng Pampublikong Sining para sa 2024 – 2026

Naghahanap ng mga Artista!

Mga artista! Kayo ay iniimbitahan na isumite ang inyong aplikasyon para sa paparating na mga pampublikong proyekto sa sining sa Lungsod ng Seattle. Ang Office of Arts & Culture ay nagpapanatili ng pampublikong art roster na pumipili at naglalagay ng mga artista para sa bawat bagong proyekto. Malugod na tinatanggap ang lahat ng antas ng karanasan at ang huling araw para mag-aplay ay Marso 6, 2024. Ang karagdagang impormasyon ay makukuha rito.

Isumite ang inyong aplikasyon upang isaalang-alang para sa hinaharap na mga pampublikong proyekto sa sining.

Mga katanungan tungkol sa pagkakataong ito? Mangyaring makipag-ugnayan sa tagapamahala ng proyekto na si Maija McKnight sa maija.mcknight@seattle.gov o 206.684.7311.


Tìm kiếm nghệ sĩ! Thông Báo – Thành Phố Seattle: Danh Sách Nghệ Sĩ của Chương Trình Nghệ Thuật Công Cộng năm 2024 – 2026

Tìm kiếm nghệ sĩ!

Nghệ sĩ! Mời quý vị gửi đơn đăng ký tham gia vào các dự án nghệ thuật công cộng sắp tới với Thành Phố Seattle. Văn Phòng Nghệ Thuật & Văn Hóa duy trì một danh sách nghệ sĩ cho chương trình nghệ thuật công cộng nhằm lựa chọn và bố trí các nghệ sĩ cho mỗi dự án mới. Tất cả các cấp độ kinh nghiệm đều được chào đón và hạn chót để nộp đơn là ngày 6 tháng 3 năm 2024. Thông tin bổ sung có sẵn ở đây.

Gửi đơn đăng ký của quý vị để được xem xét cho các dự án nghệ thuật công cộng trong tương lai.

Có câu hỏi về cơ hội này? Vui lòng liên hệ với người quản lý dự án Maija McKnight theo địa chỉ email maija.mcknight@seattle.gov hoặc 206.684.7311.